BIOFIX

Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktör “Moving Bed Biofilm Reactor” (MBBR™) prosesi, biyolojik arıtmanın bir ortama tutunarak çoğalan mikroorganizmalarca gerçekleştirildiği (biyofilm) prensibine dayanmaktadır. MBBR, aktif çamur ve biyofilm sistemlerinin avantajlarını bünyesinde toplamaktadır. Bu prosesle tasarlanmış endüstriyel veya evsel atıksu arıtma tesislerinin toplam giderim verimleri klasik sistemlerden daha yüksektir.   BİOfix MBBR™ sistemi yeni arıtma tesislerinin tasarımında çok

Daha fazlasını oku